2012

På egna ben


Föreställningar

2012

• Kabaret 13


Föreställningen Kabaret 13 växte fram under hösten 2012. I December 2012 och i samarbete med Christer Bothén på basklarinett, piano och afrikansk harpa, Yolanda Alonso Bothén konstnärlig ledare som tillsammans med assisterande dansledare Agneta Sgouridis ledde dansgruppen bestående av personer med intellektuell funktionsnedsättning i en dansföreställning i litet format med poetiska och surrealistiska bilder.


Copyright  ©  All Rights Reserved